Čo je internetový marketing?

Internetový marketing, či online marketing? Online marketing, alebo tiež internetový marketing sú všetky činnosti na internete, ktoré vedú k predaju výrobku, alebo služby. Slovné spojenie online sa používa pre aktivity na internete. Marketing na internete (internetový marketing) je relatívne mladá forma marketingu. Avšak význam internetového marketingu každodenne rastie. V dnešnej dobe má internetový marketing mnoho Prečítať viac o Čo je internetový marketing?[…]